Joku on aina suunnitellut ulkoasun jokaiseen lehteen, esitteeseen, kirjaan, julisteeseen, mainokseen, verkkosivulle ja sovellukseen. Myös kyltit, pelit, logot ja tuotepakkaukset tarvitsevat työtä taakseen – sitä enemmän suunnitteluun panostetaan mitä suurempi levikki ja kaupallinen arvo tuotteella arvellaan olevan. Huomattavimpien tuotteiden ja palveluiden taustalla on ollut kokonainen design-tiimi sekä yritys, jossa muotoilu otetaan huomioon suunnittelun jokaisella tasolla.

Oli kyseessä miten iso ulkoasun suunnittelu tahansa, tarvitsee suunnittelija erilaisia taitoja voidakseen tehdä tehtävänsä. Vähintään hänen täytyy osata käyttää jotain tietokoneohjelmaa, jolla tehdä konkreettinen työ. Näitä taitoja voi itsekin harjoitella, mutta tehokkainta on opiskella erilaisilla kursseilla, ellei sitten käy kokonaista graafisen suunnittelun ammattitutkintoa.

Graafisen suunnittelun työvälineiden omaksuminen

Graafinen suunnittelu on visuaalista viestintää, jossa täytyy osata suunnitella ulkoasuja. Graafikon pitää osata käyttää tarpeellisia tietokoneohjelmia, joilla laaditaan ilmoituksia, muokataan kuvia ja tehdään sommittelua. Näillä välineillä tehdyt työt tallennetaan, kun ilmoitus, esite tai mikä vain julkaisu on valmis, logo kehitelty tai pelihahmot työstetty.

Yleisimmät graafisen suunnittelun työvälineet ovat taitto-ohjelma InDesign, kuvankäsittelyohjelma Adobe Photoshop ja Illustrator, jolla tehdään lähinnä ilmoituksia. Näiden ohjelmien käyttöön on tarjolla paljon koulutusta monenlaisilta tahoilta. Joskus kurssit ovat osa jotain laajempaa kokonaisuutta, mutta näistä on saatavilla erillisiäkin lyhytkursseja, kun halutaan päivittää taitoja. Ennen esimerkiksi taittoon oli käytössä Adobe PageMaker -ohjelma, mutta sen tilalle suositummaksi on astunut saman yhtiön InDesign. Tämänkaltaisissa muutoksissa tekijöiden on hyvä käydä kurssit, jotta he oppivat uusien ohjelmien kaikki mahdollisuudet.

Abstraktit taidot

Graafisella suunnittelijalla on oltava taiteellista silmää. Vaikka hänen ei tarvitse tuntea maalaustaiteen huippunimiä, ei hänen ammattitaidolleen ole ollenkaan pahitteeksi ymmärtää taidetta ja sen tyylisuuntauksia. Lyhimmillä kursseilla ei ehditä tällaisiin asioihin kuitenkaan perehtyä, koska kursseilla halutaan keskittyä kaikkein oleellisimpien taitojen omaksumiseen.

Silti esimerkiksi värisilmä ja -sommittelu on asia, jota kursseilla opetetaan omaksumaan. Tällaisia taitoja voi olla vaikea opetella ilman ohjausta. Kursseilla on omat metodinsa tällaisten asioiden harjoittelua varten.

Taidehistorian sijaan kursseilla tutustutaan fonttien historiaan. Piirtämisen sijaan opetellaan lähinnä kuvankäsittelyä, mutta myös itse tekemään kuvitusta ja logoja.