Fontit ovat tärkeä osa graafista ilmettä

Typografia on yksi osa-alue graafisen suunnittelun opinnoissa. Graafisten suunnittelijoiden tulee hallita kuvankäsittely, sommittelu ja näiden työstämisessä käytettävät tietokoneohjelmat. Samoin heillä tulee olla värisilmää ja taiteellista näkemystä. Graafinen suunnittelu ei ole vain kuvien tekemistä, koska visuaalisessa viestinnässä on yleensä mukana myös tekstiä. Tekstin valinta vaatii typografian tuntemusta.

Typografia on muutakin kuin fontit eli kirjasintyypit. Siihen sisältyvät myös kaikki muut tekstin ulkoasuun liittyvät tekijät, kuten tekstin väri ja koko, riviväli, rivien ja palstojen koko, palstaväli ja esimerkiksi tekstin lihavoinnit, välistykset ja muut korostukset.

Yleisimmät fontit

Yleisimpiä käytettyjä kirjasintyyppejä ovat esimerkiksi Arial, Times New Roman ja Calibri. Kaksi ensimmäiseksi mainittua olivat aiemmin suosituimpia asiakirjojen fontteja, mutta Calibri on alkanut korvata ne sen myötä, kun Microsoft valitsi Calibrin oletusfontiksi Office-ohjelmiinsa.

Graafiset suunnittelijat ovat hyvin tarkkoja sen suhteen, minkä fontin valitsevat töihinsä. Vaikka monet ihmiset tuskin kiinnittävät kirjasintyyppeihin huomiota, monien mielestä valitut fontit viestivät paljonkin käsiteltävästä aiheesta ja ovat tärkeä osa annettua vaikutelmaa.

Fontin valinnassa on oltava tarkkana

Eräs laajasti halveerattu fontti on Comic Sans, jota kaihtavat muutkin kuin graafiset suunnittelijat. Kyseinen fontti on hauskannäköinen, mutta se on monien mielestä niin kulunut vitsi, ettei sitä pidä käyttää missään nimessä, mikäli haluaa olla yhtään varteenotettava ja ajanmukainen.

Calibria kaihdetaan, koska se on oletusfontti. Sen käyttäminen antaa vaikutelman, ettei fonttiasiaan ole kiinnitetty huomiota. Silti se on aivan kohdallaan julkaisuissa, joissa ei käytetä graafista suunnittelua. Tällaisia voivat olla viralliset asiakirjat. Esimerkiksi esityksissä, kuten PowerPointin kalvoissa, kannattaa kuitenkin kiinnittää tekstinkin ulkoasuun enemmän huomiota, jotta esitys ei olisi liian tavanomainen.

Yrityksillä ja yhteisöillä on aina omat graafiset ohjeistonsa, joiden mukaisia fontteja tulee käyttää. Näissä saatetaan valita muita kuin tavanomaisimpia fontteja, jotta ulkoasu erottuisi muista. Kätevyyden vuoksi usein kuitenkin valitaan sellainen kirjasintyyppi, joka löytyy Office-paketin ohjelmista. Muutoin voi tulla hankalia tilanteita, jollei käytetty fontti toimi kaikissa muissakin ohjelmissa ja sovelluksissa. Usein ohjeiston laatinut graafikko haluaisi ehdottaa erikoisempia fontteja, mutta käytäntö pakottaa käyttämään jotain tavanomaisempaa kirjasintyyppiä. Joskus graafiseen ohjeistoon merkitään vaihtoehdoksi tavanomainen fontti erikoisemman varsinaisen fontin ohelle.

admin

View more posts from this author