Fonttien käyttö logoissa

Sopivan fontin eli kirjasintyypin valitseminen tuotteiden ja palveluiden ilmeeseen ei ole läpihuutojuttu. Fontin tulee sopia visuaaliseen ulkoasuun ja olla ajanmukainen. Toki retrofontitkin sopivat joihinkin yhteyksiin, kuten 70-luvun hippityyliseen mainokseen voi löytää jonkun siihen aikaan käytetyn kirjasintyypin. Esimerkiksi isokyröläinen viinatislaamo otti käyttöönsä fontin 1920-luvulta tuodakseen esiin suomalaisuuttaan.

Fontin valinta riippuu siitä, millaisen vaikutelman haluaa antaa. Erityylisillä fonteilla on erilainen tunnelma ja saadut tunnelmat ovat osa käyttäjäkokemusta, jonka tuotteesta, yrityksestä tai mistä vain saa.

Fontit ovat osa ulkoasua, jolla taas on suuri merkitys brändille. Brändi on siinä tapauksessa erittäin viimeistelty, jos käytössä olevalla fontillakin on vahva tarina, kuten mainitulla tislaamon fontilla on.

Vahvat logot omine fontteineen

Monet maailman tunnetuimmat logot ovat tekstipohjaisia, jolloin valitulla fontilla on ratkaiseva merkitys brändille. Logoja uusitaan säännöllisin välein ajanmukaisemmiksi ja samalla uudistetaan käytetyt fontitkin.

Tietotekniikan suuryhtiö Apple on ehkä maailman suurin ja arvokkain brändi. Yrityksellä on tällä hetkellä käytössä sen itse kehittelemä San Francisco -fontti ja heillä on siitä neljä eri variaatiota eri käyttöyhteyksiin. Tavallinen käyttäjä ei todennäköisesti huomaa tällaisia pieniä eroja kirjasintyypeissä, mutta niiden huomioiminen on taitavien graafisten suunnittelijoiden arkea.

Myös suoratoistopalvelu Netflixillä on oma fonttinsa Netflix Sans. Ennen yritys maksoi lisenssimaksuja aiemman fonttinsa käytöstä. Muita oman fonttinsa teettäneitä yrityksiä ovat ainakin Samsung ja Google.

Uusia typografioita kehitellään jatkuvasti ja suurimman työn tekevät typografiaan erikoistuneet graafiset suunnittelijat. Usein pyritään aina vain modernimpaan ulkoasuun ja optimaaliseen käyttäjäkokemukseen. Muotisyiden lisäksi on käytännön tarvettakin parannella typografioita etenkin tietotekniikan kehityksen myötä. Tekstit halutaan näkyviin parhaimmalla mahdollisella tavalla kännyköissä. Painetulla paperilla teksti saattaa olla helppolukuisempaa toisenlaisilla fonteilla kuin tietokoneella.

Fontin värillä on väliä

Fontin väri on osa typografiaa ja tekstin välittämää vaikutelmaa. Pääsääntöisesti myös logoihin kuuluu joku tietty väri tai useampi tarkoin valittu väri. Kun tehdään ulkoasuja tuotteille, verkkosivuille tai mille vain tekstiä sisältäville julkaisuille, tulee värit säätää yhteensopiviksi. Peruslähtökohta on mustaa tekstiä valkoisella pohjalla ja tästä voi lähteä varioimaan loputtomiin, kunhan teksti säilyy luettavana. Tässä voi käyttää apuna värioppia ja sen tietoja siitä, mikä väri erottuu parhaiten minkäkin väriseltä pohjalta.

admin

View more posts from this author