Graafikot suunnittelevat ulkoasuja erilaisiin tarpeisiin silloin, kun halutaan tuoda esiin jotain viestiä. Vaikka graafikot tekevät usein kuvittamista, on graafinen suunnittelu sovellettu taidemuoto eikä varsinaista taidetta. Graafisen suunnittelun töillä on aina jokin tarkoitusperä. Tarkoitus on usein mainostaa tai muuten viestiä kuvallisesti. Graafikkojen tarvitsee ratkaista ongelmia sen suhteen, miten tuoda haluttu asia esiin visuaalisesti.

Graafiset suunnittelijat tekevät töitä esimerkiksi lehtien ja muiden painotuotteiden, kuten esitteiden parissa, mutta nykyään vielä enemmän sähköisten julkaisujen tarpeiden eteen. Graafisilla suunnittelijoilla on suuri rooli verkkosivujen, tietokoneohjelmien ja mobiililaitteiden sovellusten kehittämisessä. Näiden tuotteiden ja palveluiden ilmeellä on valtava merkitys käyttäjäkokemuksen kannalta.

Koulutuksissa opitaan käyttämään visuaalisen suunnittelun välineitä sujuvasti, jotta voidaan tehdä konkreettisia töitä tuloksineen. Kursseilla ja kouluissa oppii myös kehittämään kykyjään tajuta erilaisten ulkoasujen päälle esimerkiksi paremmalla värisilmällä ja kypsyneellä luovuudella. Tällaisten tekemisen taitojen ja taiteellisen kehittymisen lisäksi koulutuksissa tähdätään ongelmanratkaisukyvyn parantamiseen.

Ammattigraafikon yliopistokoulutus

Pisimmillään graafista suunnittelua voi opiskella vaikka maisterin tutkintoon asti yliopistossa, kuten Aalto-yliopistossa tai Lapin yliopistossa. Aalto-yliopistossa koulutuksen nimi on visuaalisen viestinnän muotoilun ohjelma ja siinä valmistutaan taiteen kandidaatiksi. Opiskelu kestää noin kolme vuotta. Lapin yliopistossa koulutus kulkee nimellä graafisen suunnittelun ohjelma.

Yliopistoihin hakee opiskelemaan valtavasti enemmän ihmisiä kuin paikkoja on tarjolla. Varmistaakseen opiskelupaikkansa moni ottaa opistojen tehokursseja, joilla valmentaudutaan pääsykoetehtävien tekemistä varten. Ei ole myöskään pahitteeksi osata jotain jo etukäteen, jotta ei jäisi kaikkien mieleen kurssin huonoimpana. Työelämän tärkeitä verkostoja aletaan muodostaa jo opiskeluaikoina, joten osaaminen kannattaa tuoda esiin jo opiskelun alussa. Silloin saa maineen taitavana graafikkona, joka omaksuu nopeasti uusia tehtäviä. Sellaiset henkilöt saavat paremmin alan töitä kuin muut.

Kursseja graafiseen suunnittelun taitoihin

Joskus ihmiselle on kehittynyt työn, harrastuneisuuden ja muun ammatin takia hyvät graafisen suunnittelun taidot, mutta alan tutkinto puuttuu. Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä tarjoaa tällaisille mahdollisuuden suorittaa visuaalisen markkinoijan markkinointiviestinnän ammattitutkinto. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa.

Lisäksi tarjolla on avoimia koulutuksia, kuten Turun kesäyliopiston graafisen suunnittelun perusteet -kurssi tai erilaisten koulutusyritysten kursseja yksittäisten visuaalisen suunnittelun välineiden, kuten tietokoneohjelmien, hallintaan.