Kun ihminen käyttää tietokonetta vaikkapa läppärin tai kännykän muodossa, ei hän todennäköisesti ajattele saavansa elämystä muuten kuin vaikkapa mahdollisesti katsotun elokuvan tai valokuvan muodossa. Joku on silti suunnitellut kaiken sen, miten tietokone toimii käyttäjän näkökulmasta. Joku on erityisesti miettinyt sitä, millaisen käyttäjäkokemuksen tietokoneen käyttäjä saa.

Käyttäjäkokemuksessa eli UX:ssa on kyse käyttäjän tunteista ja elämyksistä, joita tietokoneeseen liittyvän palvelun tai tuotteen käyttö käyttäjässä herättää. Hyvä tuote on sellainen, että sen käyttäminen herättää käyttäjässä mahdollisimman miellyttäviä tuntemuksia. UX-suunnittelu on epäonnistunutta, mikäli tuote aiheuttaa käyttäjälle negatiivisia tuntemuksia. Tämä voi tapahtua muun muassa silloin kun tuote on epälooginen ja hankala sekä epäselvä ja vaikea. Usein UX-suunnittelu on onnistunutta silloin, kun käyttäjä ei edes kiinnitä mitään huomiota siihen, että joku on jossain vaiheessa juuri tuon kaiken suunnitellut ja huolehtinut hänen elämyksistään. Silloin kaikki toimii niin sileästi, että voi keskittyä käyttämiseen. Ehkä jälkeenpäin käyttäjä voi onnellisena huomata, että olipa helppoa.

UX-suunittelijat ovat ongelmanratkaisijoita. He katsovat tuotteessa sen käyttöön liittyviä ongelmia ja miettivät miten sen saisi toimimaan paremmin, siis niin, että se on mahdollisimman vaivatonta ja luontevaa. UX-suunnittelussa keskitytään siihen fiilikseen, mikä käytöstä tulee.

Käyttäjäkokemus ja käyttöliittymä

Käyttöliittymän suunnittelijan eli UI-suunnittelijan vastuualueeseen kuuluu puolestaan se, miten tuote on laadittu. UI on lyhenne englannin sanoista User Interface, mikä on suomennettu käyttöliittymäksi. Käytännössä UX ja UI menevät usein sekaisin ja lomittuvat toisiinsa.

Selkeyttääkseen sitä mitä käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan, voidaan käyttää esimerkkinä vaikkapa huvipuistoa tai hotellia. Jos hotellilla olisi käyttäjäkokemuksen suunnittelija, hän huolehtisi siitä, että hotelli olisi kokonaisvaltainen elämys. Hän kiinnittäisi huomiota jokaiseen yksityiskohtaan, jotta hotellista saisi yhtenäisen ja hyvän kokemuksen. Siihen kuuluisi palvelu, ulkoasu, huonekalut ja aivan koko kokonaisuus työntekijöiden rooleista lähtien. Tähtäimessä olisi, että hotellivieraan kokemus olisi luonteva.

Hotellin “käyttöliittymän” suunnittelija puolestaan miettisi mattojen kuosit kuntoon, hissit luistavammiksi ja niin edelleen. Näitä suunnittelutöitä on aika vaikea erotella toisistaan, ja niin myös on tietokoneiden tuotteiden ja palveluiden suunnittelun suhteen.

Tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa halutaan huomioida käyttäjät entistä paremmin. Tyypillisesti kyseessä voi olla kännykkä, sovellus tai verkkosivu.