Käyttäjäkokemuksen käsite on hieman tieteellinen ja hankala sellaisille, joiden omaa työtä asia ei koske. Silti käyttäjäkokemus on se, mihin tieteessä ja yritysmaailmassa yritetään yhä enemmän keskittyä, kun halutaan kehittää tuotteita ja palveluita. Bisneksessä hyvä käyttäjäkokemus on ehdoton myyntivaltti, kun kilpailua on valtavasti samankaltaisten tuotteiden kesken. Jos esimerkiksi hinta ei ole kuluttajalle ainoa ratkaiseva tekijä ostotapahtumassa, vaikuttaa päätöksen tekemisessä vaikutelma ja ehkä aiempi kokemus tuotteen käytöstä. Jos koko paketti vaikuttaa paremmalta kuin toinen, on päätös sillä jo valmis.

Käyttäjäkokemus kattaa myös ensivaikutelman

Käyttäjän kokemukset voivat syntyä ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Ennen käyttöä voi tulla vaikutelma tuotteen ulkoasusta. Tai sitten jo ennen koko tuotteen näkemistä käyttäjä on saattanut kuulla huhuja tuotteesta ja nämä huhut vaikuttavat siihen, haluaako hän ostaa tuotteen. Tämäkin on asia, jota UX-suunnittelulla halutaan hallita. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ulottuu mainontaan ja siihen mitä tuotteesta puhutaan muille ja miten haluttavaksi tuote muodostuu. Onkin todella pulmallista, miten vaikuttaa vaikkapa siihen, mitä ihmiset raportoivat tuotteesta muille.

Käytön aikana voi tulla mukava kokemus käytöstä. Käytön jälkeen tuote saattaa jäädä mieleen ja sen pariin palataan – siitä saatetaan jopa antaa hyvää palautetta muille ihmisille.

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu onkin melkoista psykologiaa, sillä siinä yritetään ennakoida sitä, miten kohderyhmä suhtautuu tuotteeseen kaikin puolin.

Pelkkä käyttökelpoinen tuote ei riitä

Käyttökokemukset voivat olla vaikkapa fyysisiä tai psyykkisiä tuntemuksia ja näitä voidaan erotella nautinnollisiin ja käytännöllisiin kokemuksiin. Käytännöllisen tuotteesta tekee esimerkiksi sen tehokkuus. Nautinnollisen tuotteesta tekee esimerkiksi sen esteettisyys tai hauskuus.

Aiemmin on suunnittelutyössä kiinnitetty enemmänkin huomiota käytettävyyteen kuin tätä laajempaan käyttäjäkokemuksen hallintaan. Esimerkiksi tehokkuus liittyy tuotteen käytettävyyteen. Tuote on käytettävä, kun se toimii. Tuote ei ole oikein käyttökelpoinen, jos se on hidas ja huonolaatuinen. Käyttäjäkokemus on enemmän sitä, että onko tuotteen käyttö miellyttävää. Todennäköisesti käyttäjäkokemus ei ole hyvä, jos tuote on tehoton. Mutta pelkkä tehokkuus ei välttämättä tee käyttäjäkokemuksesta miellyttävää. Käyttäjäkokemus on siis käytettävyyttä kokonaisvaltaisempi asia ja se voisi olla käytettävyyden yläkäsite.