Graafisen suunnittelijan tehtäviin kuuluu hyvin paljon sommittelua, kuvankäsittelyä ja taittamista. Lisäksi hänen tulee tuntea alan trendit, kuten tällä hetkellä suositun modernin designin ja Googlen käyttämän Material designin sekä minkä näköisiä ulkoasuja millekin kohderyhmälle tulisi tarjota. Käyttäjäkokemuksen miellyttävyydestä huolehtiminen kuuluu tänä päivänä kaikkien tuotteiden ja palveluiden suunnittelutyössä olevien ihmisten työnkuvaan.

Kunnollisella designin suunnittelijalla on oltava hallussaan erilaiset typografiat ja tietokoneohjelmien käyttötaidot ja hänen tulee osata löytää kuvitusta töihinsä. Graafinen suunnittelija voi kuitenkin erikoistua tekemään kuvituksia alusta lähtien itse. Tällaiset erikoistumistaidot edistävät työllistymistä hektisellä alalla ja kurssittautuminen kannattaa.

Kuvataiteen tutkinnon hankkiminen

Kuvitusten tekijät ovat usein kuvataiteilijoita, jotka ovat taiteen tekemisen sijaan päätyneet tekemään töitä visuaalisen viestinnän pariin. Kuvataiteen koulutusta tarjoavissa opinahjoissa valitaan pääaineeksi yleensä taidegrafiikka, maalaustaide, kuvanveisto tai jokin muu taidemuoto. Jotkut erikoistuvat valokuvaamiseen. Nämä oppiaineet eivät sinänsä tähtää tuottamaan ammattilaisia visuaalisen viestinnän pariin, mutta tutkinnon myötä tulee hyvät edellytyksen kuvitusten tekemiseen.

Kuvataiteen alalta voi valmistua esimerkiksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Siellä opiskelemalla voi hankkia kuvataiteen kandidaatin tutkinnon ja edetä maisteriksi ja tohtoriksi asti. Tämän lisäksi on kuvataiteilijan ammattikorkeakoulututkinto, joksi voi opiskella useilla paikkakunnilla. Valmentavaa kuvataiteen opetusta voi myös hankkia. Taiteen tuntemus on eduksi graafisen suunnittelun taustalla, mutta ei välttämätöntä. Taiteellista silmää on silti oltava rutkasti, vaikka osa kuvitustöistä vaatiikin taiteellisuuden sijaan fotorealistisuutta ja teknisten yksityiskohtien ja mittasuhteiden tarkkaa toistamista aidon esikuvansa mukaisiksi.

Kuvittajaksi kursseilla

Kuvitus tarkoittaa yleensä tekstin oheen tehtyjä kuvia, joilla havainnollistetaan käsittelyssä olevaa asiaa. Tyypillisimmin se on lehtiartikkelin yhteydessä olevia kuvia. Kuvitusta tarvitaan kuitenkin kaikessa graafisessa suunnittelussa kylteistä ja tuotepakkauksista sovellusten kuvakkeisiin ja logoihin.

Kuvituksen perusteita voi opiskella muutaman oppitunnin pituisilla kursseilla esimerkiksi Helsingin Aikuisopistossa tai pidemmillä koko kevät- tai syyskauden kursseilla. Tällaisia kursseja tarjoaa muun muassa Sarjakuvakeskus, eri kansanopistot ja monenlaiset yritykset.

Kuvittajat saattavat joskus kutsua itseään piirtäjiksi. Kun graafisen suunnittelijan työllistymistä edistää kuvitustaidot, niin samalla tavalla kuvittajille voi olla eduksi opiskella lisää esimerkiksi taittamista, typografiaa ja ilmoitusten laadintaa. Siten kuvittajille on hyödyksi opetella kursseilla ainakin Photoshopin, Indesignin ja Illustratorin käyttöä.