Google käyttää Material Designiä Android-sovelluksissaan ja Android taas on maailman yleisin kännyköissä käytetty käyttöjärjestelmä.

Androidin käyttö ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkien graafinen ilme olisi sama. Sen huomaa eri merkkisten Androidia käyttävien kännyköiden ulkoasusta. Google on kehottanut muitakin omistamaansa Androidia kehittävien tahojen käyttämään Material Designiä, mutta aina niin ei tapahdu. Sen sivuuttamisessa on kuitenkin riskinsä, tai ainakin sen käyttämättä jättäminen voi aiheuttaa ylimääräistä työtä ja harmia.

Jos tuotteessa käyttää jotain muuta suunnittelutapaa kuin käyttöliittymän alkuperäisiä suunnittelutapoja, voi suunnitteluvirheitä tapahtua helpommin. Tämä johtuu siitä, että Google on testannut niin moneen kertaan juuri Material Designin toimivuuden sovelluksissaan. Jos alkaa käyttää jotain muuta, joutuu näkemään työtä testaamisessa vielä enemmän ja kohtaamaan ehkä ylitsepääsemättömiä seiniä suunnittelussa. Ja jos ei muuta, niin käyttäjäkokemuksesta tulee vähemmän miellyttävä. Googlen UX-suunnittelijat eli käyttäjäkokemussuunnittelijat ovat kuitenkin nähneet jo suuresti työtä asian testaamisessa.

Millainen Material Design on ulkoasultaan?

On erilaisia tyylejä, ja niistä Material Design on skeuomorfismin ja litteän tyylin väliltä. Nämä eivät sano muille kuin graafikoille ja suunnittelijoille yhtään mitään. Tavalliset tietokoneen käyttäjät saattavat tuntea vaikkapa erilaisia fontteja, mutta edellä mainitut käsitteet menevät hieman pidemmälle.

  • Litteässä tyylissä eli flat designissä yritetään pitää visuaaliset elementit minimissään ja siten tuoda sisältö esille paremmin.
  • Skeuomorfisuudessa yleensä matkitaan sitä, miltä esineet ovat ennestään näyttäneet. Esimerkiksi Instagramin logo oli ennen kuin piirretty kuva kamerasta ja Word-ohjelmassa käytetään edelleen tallennuskuvakkeena korppua, joita oli käytössä enää 2000-luvun alussa. Skeuomorfisuutta pidetään joskus vanhanaikaisuuteen tukeutuvana.

Material Design lainaa skeuomorfismista siten, että edelleen esimerkiksi kuvakkeina voidaan käyttää käytöstä jo poistuneisiin fyysisiin tavaroihin liittyviä kuvia tai esimerkiksi varjoja, joita esineet oikeassa elämässä tekisivät. Silti ne pyritään pitämään hyvin minimalistisina litteän tyylin tapaan, jotta käyttäjän huomio ei kiinnittyisi vähemmän tärkeisiin asioihin ja jotta oikea sisältö pääsisi paremmin esiin. Tämän kaiken tarkoitus on parantaa käyttäjäkokemusta.

Edelleen tänä päivänä skeuomorfismi voi auttaa käyttäjiä osaamaan käyttämään tuotteita paremmin. Oikean kuvakkeen arvaamista voi helpottaa, jos siinä on tuttu fyysinen elementti. Moni ei lähetä enää kirjepostia, mutta silti Gmailin kuvake on kirjekuori, jotta siitä jo ymmärtää kyseessä olevan postiin liittyvä asia.