UX-guruksi Aalto yliopistolta

Nykyään tuotekehittelyn parissa toimivissa yrityksissä tarvitaan käyttäjäkokemuksen suunnittelijoita eli UX-suunnittelijoita, joiden työ on monia aloja poikkileikkaavaa. Sitä varten ei Suomessa ole kuitenkaan omaa opiskeluohjelmaa, joka on harvinaisuus muuallakin maailmassa, koska etenkin yliopistotasoisten opiskeluohjelmien perustaminen kestää vuosia. UX-suunnittelija on melko uusi ammattinimike, joka on syntynyt työelämän alati muuttuvista tarpeista. UX-suunnitelijaksi päädytään monia reittejä pitkin. Käyttäjäkokemuksen suunnittelijaksi haluavan täytyy rakentaa itse oma opintopolkunsa. Ei siis ihme, että UX-suunnittelijat ovat tällä hetkellä maailmassa niin sanotusti kuumaa kamaa, joiden löytämisestä saatetaan maksaa head huntereille sievoisia summia.

Graafisen suunnittelun opintomahdollisuudet

Aalto yliopistossa on visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelma, joka tuottaa Suomen työelämään graafiseen suunnitteluun erikoistuneita taiteen kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita. Taiteen kandidaatin tutkintoon tähtäävään koulutusohjelmaan valitaan vuosittain vain noin 16 opiskelijaksi hakenutta. Hakijoita on viime vuosina ollut 260 – 280, joista noin kolmasosa kutsutaan valintakokeen toiseen osaan. Kilpailu on graafisella alalla kovaa jo opiskelemaan pääsemisestä lähtien ja yliopistotasoisiksi graafikoiksi etenevät vain harvat.

Graafinen suunnittelu on visuaalista työtä, jossa ulkoasuilla autetaan tukemaan välitettävää viestiä. Siitä voisi ajatella, että se on käytännöllistä tekemistä niille, joilla on taiteellista silmää ja ongelmanratkaisukykyjä. Aalto yliopistolla visuaalisen viestinnän muotoilun koulutusohjelma kuuluu taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun median laitokselle, sillä viestinnästähän graafisessa suunnittelussa on kyse.

Onko tieteidenvälisyys UX-suunnittelun edistäjä?

Aalto yliopiston alaisena toimii Design Factory, jonka tarkoitus on edistää yliopiston oppimiskulttuuria tieteidenväliseksi ja ongelmalähtöiseksi tuotekehityksen alalla. Design Factory on yleishyödyllinen hanke, joka sai Osuuskunta Tradekalta lahjoituksen 100 000 euron edestä. Design Factorylla on useita kursseja ja tutkimusprojekteja, joista yksi on D.Start, jonka tarkoitus on tukea startup-yritysten designin parissa tehtävää työtä.

Yksi UX-suunnittelun tärkeimpiä osasia ovat ulkoasut ja niiden suunnittelu. Siksi Aalto yliopistossa opiskellen ja sen Design Factoryn tapaisiin eri tiedeaineita yhdisteleviin projekteihin osallistuminen antaa hyvät edellytykset oppia muiltakin tieteen aloilta. Aalto yliopistossa se on kätevää, kun samassa yliopistossa opiskellaan taideaineiden lisäksi insinööritieteitä ja kauppatieteitä. Jos opintoihin voi sisällyttää kursseja muistakin tiedekunnista kuin taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, voi se tuottaa loistavia tuloksia käyttäjäkokemuksen optimoinnin opiskelun kannalta.

admin

View more posts from this author